marketing1@picasonaturals.com 0-2739-6380

เรารับจ้างผลิตสินค้าทั้งแบบโรงงานดีไซน์รูปแบบสินค้าให้

หรือออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

 

ต้องการที่จะกำหนดส่วนผสมในเครื่องสำอาง

          -  การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบของลูกค้า และนำมาประยุกต์ ศึกษาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์

          -  เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากอาหาร

          -  เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพ ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีของเรา

 

ต้องการที่จะขยายแบรนด์ให้ใหญ่ขึ้น

          -  นำเสนอแผนการพัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับการทำงานของแบรนด์ และขยายการขายในตลาด

          -  สร้างสรรค์แผนในการสร้างมูลค่าเครื่องสำอาง

          -  ทำแผนการวิจัย และกระตุ้นช่องทางการขายให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

 

ต้องการที่จะเปิดธุรกิจใหม่

          -  หนึ่งเดียวเกี่ยวกับการทำงานเครื่องสำอางธรรมชาติ สามารถจัดหาให้ภายการการควบคุมคุณภาพ

              การวางแผน และพัฒนา การผลิต และแพคกิ้ง

          -  ขออนุญาตหลังการผลิต ขอเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบ

          -  เราสนับสนุนเต็มที่ ตั้งแต่วางแผน พัฒนาและส่งเสริมการขาย

          -  ได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญ กับเทคนิคชั้นสูง

          -  ให้คำปรึกษาจากแผนการตลาด การออกแบบ เพื่อระบบการขายของผลิตภัณฑ์

 

ต้องการที่จะผลิตเครื่องสำอาง โดยการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

          -  เราทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยวิธีการของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของคุณ

          -  เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับแบรนด์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก

          -  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

          -  เราพิจารณาถึงความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย

 

News & Event

ข่าว 1
Our customer win the 3rd prize of Rice Innovation Awards 2011. With our cooperation between Thai Products Innovation and Picaso group, Talc-free 2 way powder was launched, Oryze Natural 2 way powder Jasmine Rice. TH

Copyright : 2015 Picasonaturals.com